Error E1

Błąd E1 w autoklawach Enbio oznacza, iż w komorze sterylizacyjnej odnotowano zbyt wysoką temperaturę. Nieprawidłowe odczyty temperatury mogą wskazywać na problem z czujnikiem komory lub z płytą główną, która przetwarza informacje wysyłane przez ów czujnik. Usunięcie usterki sygnalizowanej jako Error E1 sprowadza się więc do sprawdzenia rezystancji czujnika i diagnozy płyty głównej, by ustalić gdzie doszło do awarii. Po ustaleniu miejsca awarii należy wymienić uszkodzoną część. Ważne – w autoklawach wyprodukowanych przed rokiem 2020 czujnik temperatury był zintegrowany z komorą sterylizacyjną, co znacznie podnosi koszty naprawy. 

Błąd E2 w autoklawie Enbio oznacza złe odczyty parametrów przez płytę główną, płynące z wytwornicy pary. Należy zatem sprawdzić, która część uległa usterce i wymienić ją na nową. Zwracamy uwagę, iż większość awarii wytwornic pary spowodowana jest używaniem złej jakości wody do zasilania autoklawu. Tylko stosowanie wody destylowanej zapobiega odkładaniu się kamienia wewnątrz generatora pary. Woda demineralizowana nie jest wodą destylowaną i nie może być stosowana do zasilania autoklawów.

W przypadku pojawienia się błędu E3 w autoklawie Enbio należy ustalić co odpowiada za zbyt wysoką temperaturę podczas procesu sterylizacyjnego. Może to być zarówno uszkodzony elektrozawór, jak i czujnik temperatury komory, bądź płyta główna. Uszkodzoną część należy wymienić na nową i po przeprowadzeniu testów zakończonych pozytywnym wynikiem dopuścić autoklaw do dalszej pracy.

Za niekontrolowany wzrost ciśnienia odpowiadają czujnik ciśnienia, znajdujący się na płycie głównej autoklawu, bądź zakamieniona wytwornica pary. Należy ustalić, która część zawiodła i wymienić generator pary lub płytę główną. Jeżeli winny jest generator pary warto zweryfikować jakość wody, której używamy do zasilania autoklawu, by awaria się nie powtórzyła za kilka miesięcy. Woda, która nie powoduje odkładania się kamienia w podzespołach autoklawu jest wodą destylowaną. Woda demineralizowana nie jest wodą destylowaną i nie należy jej stosować do zasilania autoklawów!

Błąd E5 pojawia się często z winy wężyka zasilającego autoklaw w wodę destylowaną, który nie jest prawidłowo zanurzony w cieczy. Często więc wystarczy prawidłowo umocować rurkę w baniaku lub podmienić pusty baniak na pełen. Jeżeli to nie pomoże wówczas serwis będzie musiał odnaleźć nieszczelność w autoklawie, za którą może być odpowiedzialny elektrozawór, wężyk, łącznik a nawet komora sterylizacyjna. 

Error E6

zbyt niska temperatura procesu lub ścian komory

Error E6 w autoklawie Enbio sugeruje, że jest problem z osiągnięciem właściwej temperatury procesu sterylizacji. Przyczyn takiej usterki może być kilka. Począwszy od wadliwego czujnika, który źle odczytuje temperaturę, poprzez nieszczelność, kamień w wytwornicy pary, zużytą pompę wody aż po uszkodzoną płytę główną. Stąd właściwe ustalenie przyczyny awarii ma tu kluczowy aspekt i wymaga nieco czasu i cierpliwości. 

Kolejna awaria w autoklawie Enbio, która wymaga poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na postawienie diagnozy. Zaczynamy więc od upewnienia się, że niebieski wężyk doprowadzający wodę destylowaną ze zbiornika do autoklawu jest prawidłowo podłączony, jak również to czy w zbiorniku jest woda. Niby taka oczywista rzecz a potrafi umknąć uwadze, szczególnie gdy zbiorniki z wodą destylowaną są schowane za szafką. Jeżeli mamy pewność, że w tym zakresie wszystko jest OK musimy szukać pomocy w serwisie, który sprawdzi czy w podzespołach autoklawu nie odłożył się kamień. Elektrozawory i generator pary to najczęstsze miejsce zakamienienia, więc w pierwszej kolejności należy sprawdzić ich drożność. Problem może także spoczywać na pompie wody, której wydajność spadła. 

Zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym autoklawu Enbio pojawiają się najczęściej z pakietów (torebek służących do sterylizacji narzędzi). Drobinki kurzu i papieru odkładające się miesiącami w podzespołach autoklawu potrafią skutecznie go zablokować, dlatego tak ważna jest systematyczna konserwacja urządzenia pod kątem utrzymania go w nienagannej czystości. Odnalezienie miejsca zatoru jest czasochłonne, szczególnie że może on być w każdym miejscu układu hydraulicznego.

Błąd E10 wskazuje na problem uzyskania właściwej temperatury na ścianach komory sterylizacyjnej, za co odpowiedzialne jest wiele czynników. Mogą to być uszkodzone grzałki, przekaźnik płyty sterowania zasilaniem, płytka zasilacza, wiązka przewodów jak i płyta główna. Przed wysłaniem autoklawu do serwisu warto upewnić się jednak czy źródło zasilania znajdujące się w sterylizatorni ma właściwe napięcie.

Przy błędzie E11 w autoklawie Enbio na pierwszy ogień idzie wytwornica pary, a dokładniej jej grzałki. Serwisant zobowiązany jest zacząć od sprawdzenia rezystancji grzałek zgodnie z wytycznymi Enbio i ustalić w jakim są stanie. Niestety to nie jedyna przyczyna pojawienia się błędu E11 w Enbio. Uszkodzone mogą być także przewody zasilacza jak i jego płyta – a dokładniej przekaźnik znajdujący się na niej. Zdarza się także, że uszkodzeniu ulega również płyta główna. 

Jeden z najpopularniejszych błędów pojawiających się w autoklawach Enbio. Może zwiastować niegroźną i tanią w usunięciu usterkę jak i poważną, kosztowną awarię. Zaczynając od wymiany uszczelki drzwi, poprzez elektrozawory, zawór bezpieczeństwa, czy wymiennik ciepła, aż po generator pary, komorę sterylizacyjną, pompę próżniową czy płytę główną.  Trafna diagnoza w tym wypadku to podstawa usunięcia awarii, gdyż wymiana wszystkich możliwych za usterkę podzespołów na nowe może być bardzo kosztowna. 

Error E13

Usterka sygnalizowana błędem E13 w autoklawie Enbio pojawia się zwykle przy starcie procesu sterylizacyjnego i świadczy o zwarciu, które może być w autoklawie lub gniazdku elektrycznym. Stąd w pierwszej kolejności zalecamy, by podłączyć autoklaw do innego źródła zasilania i upewnić się czy problem nie zniknął. Jeżeli nie, wówczas konieczne będzie ustalenie miejsca w którym doszło do zwarcia. Najczęściej dochodzi do niego w wiązce przewodów zaworów lub w grzałkach.

Gdy gorąca komora pozostaje zamknięta, w jej wnętrzu może dojść do podciśnienia, które przekłada się na złe odczyty czujników. Stan taki powoduje pojawienie się błędu E14, który nakazuje nam rozhermetyzowanie komory. Wystarczy więc na chwilę ją otworzyć, by problem przestał istnieć. 

Problem z drzwiami autoklawu Enbio objawia się poprzez wyświetlanie komunikatu E15. Przyczyn awarii może być kilka. Począwszy od rygli blokujących drzwi, poprzez uszkodzenie mikroprzełącznika, wiązki przewodów, wspornika montażowego, siłownika a skończywszy na płycie głównej autoklawu. 

Podobne przyczyny awarii jak w opisanym powyżej przypadku błędu E15, więc i podobne sposoby usuwania problemu. 

Error E17

Czasami rozwiązaniem problemu jest wymiana filtra bakteriologicznego (HEPA), który stanowi barierę dla powietrza dostającego się do autoklawu. Czasami trzeba wymienić elektrozawór, który uległ zapchaniu. W najgorszym przypadku wymianie podlega płyta główna, która ma złe odczyty parametrów. 

Błąd E18 w autoklawie Enbio informuje o tym, że czujnik ciśnienia uległ uszkodzeniu. Niestety jest on zintegrowany z płytą główną autoklawu, którą należy wymienić w całości. 

Error E19

Problem z zapisem danych na pendrive może być spowodowany uszkodzonym dyskiem zewnętrznym, złączem USB lub awarią płyty głównej. Jeżeli po wpięciu nowego pendrive autoklaw wciąż nie zapisuje na nim danych z procesów sterylizacyjnych należy skontaktować się z serwisem, który ustali przyczynę awarii i usunie usterkę.

Złe odczyty parametrów zwiastują konieczność wymiany płyty głównej na nową. 

Problemem może być czujnik jak i płyta główna. Niestety w autoklawach wyprodukowanych przed rokiem 2020 czujnik ten zintegrowany jest z komorą sterylizacyjną, co znacznie podnosi koszt naprawy.

Gwałtowne zmiany odczytu parametrów związanych z temperaturą generatora pary mogą oznaczać awarię czujnika lub płyty głównej. Należy zatem ustalić, która część uległa uszkodzeniu i wymienić ją na nową.

Podobnie jak w powyższych przypadkach awarii uległ czujnik lub płyta główna. Właściwa diagnoza wskaże, która z części podlega wymianie, by przywrócić sprawność autoklawu.

Błąd może pojawić się zimą, gdy autoklaw zostanie przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego i jego podzespoły nie zdążą osiągnąć właściwej temperatury przy której urządzenie może pracować. W takim wypadku wystarczy pozostawić autoklaw na kilka godzin, by się dogrzał i spróbować wykonać cykl. Jeżeli to nie pomoże należy zdiagnozować prawidłowość działania czujników komory i generatora pary. Prawdopodobnie któryś z nich uległ awarii i konieczna będzie jego wymiana. Niestety w autoklawach wyprodukowanych przed rokiem 2020 czujnik jest zintegrowany z komorą sterylizacyjną co znacząco podnosi koszt usunięcia usterki.

Error E31

Przyczyną awarii może być rozładowana bateria znajdująca się na płycie głównej. Jeżeli jego wymiana nie przywróci sprawności autoklawu wówczas należy wymienić płytę główną. 

Jeżeli wyświetlacz przestaje reagować na dotyk, ewentualnie nieprawidłowo wyświetla informacje i grafikę, wówczas należy sprawdzić czy uszkodzeniu uległ sam wyświetlacz, czy też może jego wiązka przewodów. Prawidłowa diagnoza pozwoli ustalić, która część podlega wymianie. 

Problem z zaryglowaniem drzwi związany może być zarówno z awarią siłownika magnetycznego jak i z płytą główną. Wymianie podlega zatem albo płyta, albo drzwi autoklawu. 

Przyczyn nieszczelności może być kilka, więc należy ustalić dokładnie gdzie jest przyczyna problemu a następnie ją wyeliminować. Kontroli podlegają standardowo uszczelka drzwi, trójnik pompy próżniowej, zawór zwrotny, przewody silikonowe i komora sterylizacyjna. W skrajnych przypadkach za wyciek wody z autoklawu Enbio może być odpowiedzialna także płyta główna. 

Pozostająca w komorzy woda może być spowodowana złym ustawieniem przełącznika DIP. Wystarczy przełączyć go w pozycję OFF, by problem zniknął. Jeżeli to nie pomoże należy skontrolować czy parametry pracy wytwornicy pary są prawidłowe i ustalić czy winę za to ponosi generator czy płyta główna.